اعلام نمرات دانشجویان
نمرات ميانترم حسابداري ميانه2  از مبناي 4
آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي عليرضا بنايي 1.25   1 خانم فاطمه حسيني فرد غ
2 آقاي داود داس زرين 3.25   2 خانم ريحانه دبستاني غ
3 آقاي رضا رجب زاده 2.75   3 خانم زينب دهقان 1
4 آقاي محمدمعين روح الاميني 1.25   4 خانم      
5 آقاي علي اصغر رياحي 1.75   5 خانم سميرا سيدي 3.5
6 آقاي علي صالحي 4   6 خانم فاطمه عرب غ
7 آقاي عليرضا عبيري 4   7 خانم زينب عظيمي 3.5
8 آقاي علي عقيقي غ   8 خانم فاطمه علي اكبري غ
9 آقاي حسين غلامي راد 3   9 خانم فاطمه قربان زاده 1.75
10 آقاي علي اكبر مومني 1.75   10 خانم سپيده نجار 3.5
11 آقاي محمدحسين نراقي غ            
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان 2.56     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 2.65
                     
      ميانگين نمره‌ي كلاس 2.59      
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴ساعت 10:43  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا هشتم بهمن 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره كلاسي (2 نمره)، پروژه (2 نمره) و ميانترم (6 نمره)، نهم بهمن ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پايانترم  اصول حسابداري1  از مبناي 10
      گروه شنبه      
آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي رضا آخوندي غ   1 خانم سمانه احمدي 3.5
2 آقاي محمدهادی ابوالفضلی 6.75   2 خانم اسما بابازاده 3.75
3 آقاي سید امیر احمدی غ   3 خانم زینب بزرگی نژاد 5
4 آقاي سیدمرتضی احمدی 2.5   4 خانم زینب چاوش 6.25
5 آقاي عباس اسدی 6.25   5 خانم مینو حقیر 6
6 آقاي علی افضلی 2.75   6 خانم سوگند حلاجی 3
7 آقاي مهدی الماسی 5.5   7 خانم سوسن دستمالچی 7.75
8 آقاي سعید ایجادی 1.25   8 خانم فاطمه سلیمانی 6
9 آقاي سیدامیرسجاد تمدنی 7   9 خانم مریم صادق زاده 5.75
10 آقاي محمدمعین جعفری 4.5   10 خانم منصوره صادق زاده 5
11 آقاي  محمدصادق جمالی زاده غ   11 خانم مهدیه سادات صدرایی 4
12 آقاي محسن حاجی بابایی غ   12 خانم محدثه صفاری زاده 4.5
13 آقاي محمدحسین حسینی 4.5   13 خانم زهره صفوی 0.75
14 آقاي محمد خالقی 3.5   14 خانم سپیده سادات عباسی 7
15 آقاي علیرضا خرم شاهی 4.25   15 خانم هانیه عصاری 2.5
16 آقاي محمد معین خصاف غ   16 خانم آرزو فرهادی 4.5
17 آقاي میلاد دارابی زاده 5   17 خانم منا فیروزیان 8
18 آقاي ابوالفضل سلمانی 7.25   18 خانم مهسا فیروزیان 7.25
19 آقاي حمیدرضا شاطریان 7   19 خانم فاطمه کاشانی 1.5
20 آقاي محمدصادق شجاعی 4   20 خانم سارا لطفی 4.75
21 آقاي علیرضا شفیعی 3.25   21 خانم زهرا ملکوتی زاده 8.5
22 آقاي علی شکاری 7   22 خانم محدثه سادات موسوی فر 6.5
23 آقاي ابوالفضل صادق پور 7.25   23 خانم زهرا یاسی 5.75
24 آقاي مجتبی صادقی 3.75            
25 آقاي مهدی ظهیر زاهدی 4.25            
26 آقاي محمدرضا عبیری 5            
27 آقاي ایمان فلاح 4            
28 آقاي امید کاشانی 2.5            
29 آقاي علی گیو غ            
30 آقاي علی معظمی غ            
31 آقاي علی نوابی 7.25            
32 آقاي پویا نیکوصحبت غ            
33 آقاي محمدحسن نیکویی 2.5            
34 آقاي محمدرضا یزدی 7            
35 آقاي محمدتقی یوسف پور 6.75            
36 آقاي علی کروکی 6            
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان گروه1 4.95     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها گروه1 5.11
                     
      ميانگين نمره‌ي گروه1 5.02      
                     
                     
      گروه يكشنبه      
آقایان   خانم ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي محمدامين بارفروش غ   1 خانم مريم اكبريان 5.25
2 آقاي امیرحسین بهروز غ   2 خانم زهرا پاکروانی 2
3 آقاي محمدامين پورمحمدیان 4   3 خانم فاطمه تقوایی 6
4 آقاي پیمان پیران 8   4 خانم رزیتا جباری 5.75
5 آقاي عباس توانا 5.75   5 خانم عطیه حدادی 4.75
6 آقاي عیسی جمشیدی 3.5   6 خانم منصوره خادم حضرتی 8
7 آقاي مهدی جودی غ   7 خانم منا رییسی 3
8 آقاي علی جوشقانی 5.5   8 خانم زهره رعیت 4
9 آقاي مجتبی جیحونی غ   9 خانم میترا ژاله خواه 6
10 آقاي عماد حسنی 6   10 خانم کیمیا طالبیان 1.25
11 آقاي علیرضا حسینی 3.5   11 خانم بهاره طراح 7.75
12 آقاي علیرضا حسینی غ   12 خانم ساجده فراش سجادی غ
13 آقاي محمد حیدری غ   13 خانم مرضیه فردوسی نژاد غ
14 آقاي معین خرمی غ   14 خانم فاطمه قاسمی 8.5
15 آقاي محمدجواد دافعی 6.5   15 خانم نیلوفر کامرانی غ
16 آقاي امیرحسین دهی 3.75   16 خانم سارا محمدزاده 2.75
17 آقاي بهزاد ریزوندی 3.75   17 خانم ملیکا محمدی 5.75
18 آقاي امیرحسین زارع 4.75   18 خانم محبوبه مسعودی 3.75
19 آقاي سعید زمینی 2.75   19 خانم فاطمه نشاسته گیر 1.5
20 آقاي رامین سلطانی 5.25   20 خانم فاطمه هاشم زاده غ
21 آقاي حسین شادی 3.5   21 خانم جمیله هاشمی 2.5
22 آقاي سهیل شاه سلیمانی غ   22 خانم فاطمه یزدی 7.25
23 آقاي ابوالفضل شعبانی 5.25            
24 آقاي محمدرضا صادقی 7.25            
25 آقاي محمد طالاری غ            
26 آقاي ستار ظهیر 2            
27 آقاي حامد عطایی 4            
28 آقاي علیرضا علی حاجی 5.25            
29 آقاي امیرحسین علیزاده غ            
30 آقاي حسن عیار 7            
31 آقاي حبیب ا... غلامی 3.5            
32 آقاي مهدی فصاحت 6            
33 آقاي حسین فلاح 5            
34 آقاي علیرضا قدوسی 2.25            
35 آقاي علیرضا قدیری 1.25            
36 آقاي حمید قربانعلی پور 2.25            
37 آقاي محمدرضا قنبری غ            
38 آقاي علی گرجی 7            
39 آقاي مهرداد مسگرشهری 5            
40 آقاي رضا مصوری 5            
41 آقاي سجاد مطهری 4.25            
42 آقاي حسین مقصود غ            
43 آقاي مهدی منصوریان 4            
44 آقاي مهرشاد مهرپرور غ            
45 آقاي حمیدرضا نادری نیا 5.25            
46 آقاي علی اصغر نبات ریز 9.25            
47 آقاي رضا نبی 1.25            
48 آقاي علیرضا نوبختی غ            
49 آقاي ابوالفضل وحیدی نژاد 4            
50 آقاي کیانوش وزیری غ            
51 آقاي ابوالفضل کرمانی 6.25            
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان گروه2 4.69     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها گروه 2 4.76
                     
      ميانگين نمره‌ي گروه2 4.71      
                     
      ميانگين نمره‌ي دو گروه 4.86      
+ نوشته شده در  شنبه ۴ بهمن۱۳۹۳ساعت 16:5  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا هشتم بهمن 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره كلاسي (2 نمره) و ميانترم (6 نمره)، نهم بهمن ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پایانترم اصول حسابداري2  از مبناي 12
آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي امير احمدی غ   1 خانم ام البنین ارباب زاده غ
2 آقاي مرتضی احمدی غ   2 خانم شيما باغ شمالي 4.25
3 آقاي محمدامين پورمحمديان 6.5   3 خانم میترا باغشیخی 9.75
4 آقاي محمد جعفری 7.25   4 خانم سميه توسلي فر غ
5 آقاي مجتبی جیحونی غ   5 خانم زهرا حسن شيري 11.5
6 آقاي محمد خالقي غ   6 خانم مریم حسینی 6.5
7 آقاي هادي خامه ي 9.5   7 خانم فاطمه رحيمي غ
8 آقاي امیرحسین خدایی 5   8 خانم نیلوفر صاحب 11
9 آقاي میلاد دارابی زاده غ   9 خانم مائده صفدری 6
10 آقاي امید دشت حکیمانی 6.5   10 خانم مريم عباسي 10.5
11 آقاي بهزاد رويايي 3.25   11 خانم فاطمه گيلاسي 8.25
12 آقاي علي زارع 2   12 خانم هديه نصيري 4.75
13 آقاي علي زراعتي 9.25   13 خانم سعيده يادگاري 12
14 آقاي محمدمصطفي زين ساز 6.25            
15 آقاي مهدي طريحي غ            
16 آقاي محمدعلي ظهيريان غ            
17 آقاي امیرحسین علیزاده غ            
18 آقاي اسماعیل قاسمی 10.75            
19 آقاي اميد كاشاني 6.5            
20 آقاي پوريا كريمي غ            
21 آقاي ابوالفضل محمدي غ            
22 آقاي اشكان مشرقي 7.75            
23 آقاي مجتبي ميرجعفري غ            
24 آقاي علي اصغر نبات ريز 11            
25 آقاي پوريا نمكي 6.5            
26 آقاي علي نوابي 11.25            
27 آقاي ابوالفضل وحیدی نژاد 6.75            
28 آقاي ابوالفضل هاديان غ            
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان 7.25     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 8.45
                     
      ميانگين نمره‌ي كلاس 7.71      
+ نوشته شده در  شنبه ۴ بهمن۱۳۹۳ساعت 16:4  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا هشتم بهمن 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره كلاسي (2 نمره) و ميانترم (6 نمره) و اضافه شدن نمره مربوط به ثبت نام کارشناسی ارشد، نهم بهمن ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پايانترم حسابداري ميانه2  از مبناي 12
آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي اميرحسين ابن علي 7.25   1 خانم مرجان آقاجان پور 9.5
2 آقاي محمد اصلي 10   2 خانم فرزانه پورمويد 11.5
3 آقاي حسين الماسي 7.25   3 خانم فاطمه حسيني فرد غ
4 آقاي بهروز ايوبي فر 11.75   4 خانم مينا ديگبري 9
5 آقاي احمدرضا باقري 7   5 خانم مينا سعيد 7
6 آقاي محسن توفيقي 10.5   6 خانم مهسا صالحي نجات 10.25
7 آقاي حسين حسيني 6.25   7 خانم زهرا طاهري 12
8 آقاي حميدرضا خيرخواه 10.75   8        
9 آقاي علي اصغر رياحي غ   9 خانم سوسن غياثي 9.75
10 آقاي حميدرضا سروي 6.5   10 خانم زينب فتاحي 4.75
11 آقاي عليرضا شاكر 8   11 خانم زهرا فلاح 6.5
12 آقاي احمدرضا صحافي راد 11   12 خانم زينب قاسمي 7
13 آقاي ابوالفضل صمديان 10.5   13 خانم فاطمه قاسمي 10.25
14 آقاي عليرضا عبيري غ   14 خانم سميه كاكلي 5.5
15 آقاي حسين غلامي راد غ   15 خانم رقيه گلناري 4
16 آقاي محمد فرح دل 11   16 خانم فاطمه منافي 11
17 آقاي علي فرزانه 6.5   17 خانم فاطمه نصرالهي 8.5
18 آقاي مرتضي فرزبود 7.25            
19 آقاي علي قائمي غ            
20 آقاي مجيد قبوري 10.25            
21 آقاي رضا كياني 7            
22 آقاي سعيد محمدزاده 5            
23 آقاي محسن مرادي 6.5            
24 آقاي وحيدرضا منصوري 9.75            
25 آقاي حميدرضا نداف پور 4            
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان 8.29     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 8.20
                     
      ميانگين نمره‌ي كلاس 8.25      
+ نوشته شده در  شنبه ۴ بهمن۱۳۹۳ساعت 16:3  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا هشتم بهمن 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات نهم بهمن ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پايانترم كاربرد كامپيوتر آقايان از مبناي 20
نام مبحث پروژه ميانترم پايان‌ترم نمره كل
مبناي نمره 2.5 7.5 10 20
رديف نام و نام‌خانوادگي        
1 آقاي امين باقرزاده 0.75 5.25 8.5 14.5
2 آقاي مرتضي بايعي 2.25 4.5 9.5 16.25
3 آقاي عليرضا بنيادي 2 4.5 9.5 16
4 آقاي سلمان حاج عابدي 0 1.75 8.5 10.25
5 آقاي حمزه حاجي سلطاني 1.75 7.25 9 18
6 آقاي محمدرضا ساداتي 1 7.25 7 15.25
7 آقاي ياسر سربندي 1.25 5.75 8 15
8 آقاي حميد شربتي 0 0 6.5 6.5
               
  ميانگين نمره‌ي آقايان       13.97
               
نمرات پايانترم كاربرد كامپيوتر خانم‌ها از مبناي 20
نام مبحث پروژه ميانترم پايان‌ترم نمره كل
مبناي نمره 2.5 7.5 10 20
رديف نام و نام‌خانوادگي        
1 خانم منصوره آبياتي 0 5.75 5 10.75
2 خانم فاطمه زراعتكار 1.75 4.5 9.5 15.75
3 خانم سميرا سيدي 2.5 7.5 9 19
4 خانم شكوفه طباخ 2 7.25 6 15.25
5 خانم مريم طيلابي 2.5 7.25 8.5 18.25
6 خانم صفيه غفاري زاده 1.5 5.75 8 15.25
7 خانم زينب فتاحي 1.25 2.75 5 9
8 خانم مونا فخيمي 2.5 3.75 8.5 14.75
9 خانم فاطمه معاني 2 7.25 8 17.25
10 خانم الهه معظمي 0 3.5 5 8.5
11 خانم مهسا معمار 0 4.25 5.5 9.75
12 خانم سميه ملاصفري 0.75 1.25 5 7
13 خانم زهرا نمديان 2 5.25 8.5 15.75
14 خانم فاطمه نوروزي 2.25 5.25 8.5 16
               
  ميانگين نمره‌ي خانم‌ها       13.73
               
  ميانگين نمره‌ي كلاس       13.82
+ نوشته شده در  شنبه ۴ بهمن۱۳۹۳ساعت 16:2  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا هشتم بهمن ماه 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره مربوط به ثبت نام کارشناسی ارشد نهم بهمن ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پايانترم كارگاه حسابداري آقايان از مبناي 20
نام مبحث دفاتر دستمزد نرم‌افزار كلاسي پايان‌ترم نمره كل
مبناي نمره 6 2 4 2 6 20
رديف نام و نام‌خانوادگي            
1 آقاي بهروز ايوبي 6 1.5 3.5 2 3.5 16.5
2 آقاي وحيد باغبان 6 1.75 3.75 1.75 3.75 17
3 آقاي حميدرضا خيرخواه 6 1.75 3.75 2 4 17.5
4 آقاي ميلاد شاه فضلي 5.75 1.75 3.75 1.75 5 18
5 آقاي علي عقيقي 5 1.75 2 1.25 3.5 13.5
6 آقاي حميدرضا فروهر 5.5 2 3.25 2 3.5 16.25
7 آقاي حسن كلانتري 4 1 2 1 2 10
8 آقاي مهدي زينلي           غ
9 آقاي حميدرضا سروي 6 1.75 2.5 2 3 15.25
10 آقاي عليرضا شاكر 6 2 3 1.75 4 16.75
11 آقاي مجيد قبوري 5.5 1.75 3.5 1.75 3.75 16.25
                   
  ميانگين نمره‌ي آقايان           15.68
                   
نمرات پايانترم كارگاه حسابداري خانم‌ها از مبناي 20
نام مبحث دفاتر دستمزد نرم‌افزار كلاسي پايان‌ترم نمره كل
مبناي نمره 6 2 4 2 6 20
رديف نام و نام‌خانوادگي            
1 خانم منيره احمدي 5.5 1 2.5 1.75 3 13.75
2 خانم مريم خادم الحسيني 6 2 3 1.75 2.75 15.5
3 خانم زهره سلطاني 5.5 1.75 2.75 1.75 2.5 14.25
4 خانم فتانه عباسي 5.75 2 3 1.75 3.25 15.75
5 خانم فاطمه معاني 5.5 1.75 3 2 3 15.25
6 خانم عاطفه اخوان 4.5 1.5 2.5 1.5 2 12
7 خانم فيروزه جلالي 6 2 4 2 2 16
8 خانم ليلي رمضانپور 5.5 1 2.75 1.75 2.75 13.75
9 خانم شكوفه طباخ 6 1.75 0 2 1.25 11
10 خانم فهيمه علائيان 6 2 4 2 3 17
11 خانم فاطمه فلاحي 4.5 0 1 1.5 3.5 10.5
12 خانم الهام محمودي 6 1.5 3 2 4.25 16.75
13 خانم نجمه معصومي 6 2 4 2 3.5 17.5
14 خانم مريم هوشمند 6 2 0.5 1.75 1.5 11.75
                   
  ميانگين نمره‌ي خانم‌ها           14.34
                   
  ميانگين نمره‌ي كلاس           14.90
+ نوشته شده در  شنبه ۴ بهمن۱۳۹۳ساعت 16:1  توسط باصری | 
نمرات ميانترم  اصول حسابداري1  از مبناي 6
      گروه شنبه      
آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي رضا آخوندي غ   1 خانم سمانه احمدي 4.4
2 آقاي محمدهادی ابوالفضلی 4.9   2 خانم اسما بابازاده 2.5
3 آقاي سید امیر احمدی غ   3 خانم زینب بزرگی نژاد 5.5
4 آقاي سیدمرتضی احمدی 3.1   4 خانم زینب چاوش 4.9
5 آقاي عباس اسدی 4.2   5 خانم مینو حقیر 4.4
6 آقاي علی افضلی 2.4   6 خانم سوگند حلاجی 2.1
7 آقاي مهدی الماسی 0.8   7 خانم سوسن دستمالچی 5.4
8 آقاي سعید ایجادی غ   8 خانم فاطمه سلیمانی 5.1
9 آقاي امیرسجاد تمدنی 5.9   9 خانم مریم صادق زاده 3.8
10 آقاي محمدمعین جعفری 4.2   10 خانم منصوره صادق زاده 4.6
11 آقاي  محمدصادق جمالی زاده غ   11 خانم مهدیه صدرایی 4.1
12 آقاي محسن حاجی بابایی غ   12 خانم محدثه صفاری زاده 3.7
13 آقاي محمدحسین حسینی 2.5   13 خانم زهره صفوی 1
14 آقاي محمد خالقی 5.2   14 خانم سپیده عباسی 5.2
15 آقاي علیرضا خرم شاهی 3.8   15 خانم هانیه عصاری 2.7
16 آقاي محمد معین خصاف غ   16 خانم آرزو فرهادی 4.2
17 آقاي میلاد دارابی زاده 1.3   17 خانم منا فیروزیان 5.8
18 آقاي ابوالفضل سلمانی 5.2   18 خانم مهسا فیروزیان 5.2
19 آقاي حمیدرضا شاطریان 5.2   19 خانم فاطمه کاشانی صفر
20 آقاي محمدصادق شجاعی 2.6   20 خانم سارا لطفی 5.1
21 آقاي علیرضا شفیعی 1.8   21 خانم زهرا ملکوتی زاده 5.4
22 آقاي علی شکاری 5   22 خانم محدثه موسوی فر 5.5
23 آقاي ابوالفضل صادق پور 5.5   23 خانم زهرا یاسی 5.2
24 آقاي مجتبی صادقی 1            
25 آقاي مهدی ظهیر زاهدی 3.9            
26 آقاي محمدرضا عبیری 4.1            
27 آقاي ایمان فلاح 3.1            
28 آقاي امید کاشانی 1.5            
29 آقاي علی گیو غ            
30 آقاي علی معظمی غ            
31 آقاي علی نوابی 5.6            
32 آقاي پویا نیکوصحبت غ            
33 آقاي محمدحسن نیکویی 3.3            
34 آقاي محمدرضا یزدی 5.5            
35 آقاي محمدتقی یوسف پور 5            
36 آقاي علی کروکی 4            
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان گروه1 3.73     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها گروه1 4.35
                     
      ميانگين نمره‌ي گروه شنبه 4.01      
+ نوشته شده در  شنبه ۱۵ آذر۱۳۹۳ساعت 13:19  توسط باصری | 
نمرات ميانترم  اصول حسابداري1  از مبناي 6
      گروه يكشنبه      
آقایان   خانم ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي محمدامين بارفروش 1.4   1 خانم مريم اكبريان 4.7
2 آقاي امیرحسین بهروز 0.9   2 خانم زهرا پاکروانی 2.2
3 آقاي محمدامين پورمحمدیان غ   3 خانم فاطمه تقوایی 4
4 آقاي پیمان پیران 4.6   4 خانم رزیتا جباری 3.9
5 آقاي عباس توانا 3.6   5 خانم عطیه حدادی 3.4
6 آقاي عیسی جمشیدی 3.1   6 خانم منصوره خادم حضرتی 5.8
7 آقاي مهدی جودی 2   7 خانم منا رییسی 1.1
8 آقاي علی جوشقانی 1.9   8 خانم زهره رعیت 3.9
9 آقاي مجتبی جیحونی غ   9 خانم میترا ژاله خواه 3.1
10 آقاي عماد حسنی 1.5   10 خانم کیمیا طالبیان 0.6
11 آقاي علیرضا حسینی 2.8   11 خانم بهاره طراح 4.6
12 آقاي علیرضا حسینی 3.8   12 خانم ساجده فراش سجادی غ
13 آقاي محمد حیدری 4.9   13 خانم مرضیه فردوسی نژاد غ
14 آقاي معین خرمی 2.2   14 خانم فاطمه قاسمی 5.6
15 آقاي محمدجواد دافعی 4.3   15 خانم نیلوفر کامرانی غ
16 آقاي امیرحسین دهی 1.1   16 خانم سارا محمدزاده 1.1
17 آقاي بهزاد ریزوندی 1.4   17 خانم ملیکا محمدی 5.8
18 آقاي امیرحسین زارع 1.9   18 خانم محبوبه مسعودی 2.7
19 آقاي سعید زمینی 3   19 خانم فاطمه نشاسته گیر 0.9
20 آقاي رامین سلطانی 2.2   20 خانم فاطمه هاشم زاده 0.7
21 آقاي حسین شادی 0.2   21 خانم جمیله هاشمی 1.9
22 آقاي سهیل شاه سلیمانی غ   22 خانم فاطمه یزدی 5.2
23 آقاي ابوالفضل شعبانی 3.5            
24 آقاي محمدرضا صادقی 4.4            
25 آقاي محمد طالاری غ            
26 آقاي ستار ظهیر 0.5            
27 آقاي حامد عطایی 1.9            
28 آقاي علیرضا علی حاجی 2.3            
29 آقاي امیرحسین علیزاده غ            
30 آقاي حسن عیار 4.5            
31 آقاي حبیب ا... غلامی 1.6            
32 آقاي مهدی فصاحت 2.1            
33 آقاي حسین فلاح 3.5            
34 آقاي علیرضا قدوسی 1            
35 آقاي علیرضا قدیری 1.4            
36 آقاي حمید قربانعلی پور 0.8            
37 آقاي محمدرضا قنبری 1            
38 آقاي علی گرجی 4.9            
39 آقاي مهرداد مسگرشهری 1.7            
40 آقاي رضا مصوری 1.7            
41 آقاي سجاد مطهری 2.1            
42 آقاي حسین مقصود غ            
43 آقاي مهدی منصوریان 2.2            
44 آقاي مهرشاد مهرپرور غ            
45 آقاي حمیدرضا نادری نیا 3            
46 آقاي علی اصغر نبات ریز 4.8            
47 آقاي رضا نبی 1.1            
48 آقاي علیرضا نوبختی غ            
49 آقاي ابوالفضل وحیدی نژاد 3.5            
50 آقاي کیانوش وزیری 1            
51 آقاي ابوالفضل کرمانی 3.8            
                     
                     
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان گروه2 2.44     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها گروه 2 3.22
                     
      ميانگين نمره‌ي گروه يكشنبه 2.68      
+ نوشته شده در  شنبه ۱۵ آذر۱۳۹۳ساعت 13:13  توسط باصری | 
نمرات میانترم اصول حسابداري2  از مبناي 6
آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي امير احمدی غ   1 خانم ام البنین ارباب زاده 0.25
2 آقاي مرتضی احمدی 2   2 خانم شيما باغ شمالي 2
3 آقاي محمدامين پورمحمديان 1   3 خانم میترا باغشیخی 5.75
4 آقاي محمد جعفری 3.75   4 خانم سميه توسلي فر 0.75
5 آقاي مجتبی جیحونی غ   5 خانم زهرا حسن شيري 5.75
6 آقاي محمد خالقي غ   6 خانم مریم حسینی 3.5
7 آقاي هادي خامنه ي 4.25   7 خانم فاطمه رحيمي 0.25
8 آقاي امیرحسین خدایی 2.75   8 خانم نیلوفر صاحب 6
9 آقاي میلاد دارابی زاده 0.25   9 خانم مائده صفدری 3.75
10 آقاي امید دشت حکیمانی 3.5   10 خانم مريم عباسي 5
11 آقاي بهزاد رويايي 0.5   11 خانم فاطمه گيلاسي 3.75
12 آقاي علي زارع 1.25   12 خانم هديه نصيري غ
13 آقاي علي زراعتي 5   13 خانم سعيده يادگاري 6
14 آقاي محمدمصطفي زين ساز 3.5            
15 آقاي مهدي طريحي 0.75            
16 آقاي محمدعلي ظهيريان 2.25            
17 آقاي امیرحسین علیزاده غ            
18 آقاي اسماعیل قاسمی 5            
19 آقاي اميد كاشاني 2.5            
20 آقاي پوريا كريمي غ            
21 آقاي اشكان مشرقي 2.25            
22 آقاي مجتبي ميرجعفري غ            
23 آقاي علي اصغر نبات ريز 5            
24 آقاي پوريا نمكي 4.25            
25 آقاي علي نوابي 5.25            
26 آقاي ابوالفضل هاديان غ            
27 آقاي ابوالفضل وحیدی نژاد 3.75            
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان 2.94     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 3.56
                     
      ميانگين نمره‌ي كلاس 3.17      
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۵ آذر۱۳۹۳ساعت 16:26  توسط باصری | 
 

نمرات ميانترم حسابداري ميانه2  از مبناي 6
آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي اميرحسين ابن علي 2.5   1 خانم مرجان آقاجان 5.25
2 آقاي محمد اصلي 5   2 خانم فرزانه پورمويد 5.75
3 آقاي حسين الماسي 2.25   3 خانم فاطمه حسيني فرد 5.5
4 آقاي بهروز ايوبي فر 5.5   4 خانم مينا ديگبري 4.5
5 آقاي احمدرضا باقري 1.75   5 خانم مينا سعيد 1.5
6 آقاي محسن توفيقي 6   6 خانم مهسا صالحي نجات 3.75
7 آقاي حسين حسيني 2.75   7 خانم زهرا طاهري 5.5
8 آقاي حميدرضا خيرخواه 5.25   8 خانم ليلا عبدالهي 4
9 آقاي علي اصغر رياحي غ   9 خانم سوسن غياثي 3.25
10 آقاي حميدرضا سروي 0.75   10 خانم زينب فتاحي 2.25
11 آقاي عليرضا شاكر 4.25   11 خانم زهرا فلاح 1.5
12 آقاي احمدرضا صحافي راد 4.5   12 خانم زينب قاسمي 2
13 آقاي ابوالفضل صمديان 5.25   13 خانم فاطمه قاسمي 4.25
14 آقاي عليرضا عبيري غ   14 خانم رقيه گلناري غ
15 آقاي حسين غلامي راد غ   15 خانم فاطمه منافي 5.25
16 آقاي محمد فرح دل 5.25   16 خانم فاطمه نصرالهي 2.75
17 آقاي علي فرزانه 3.75            
18 آقاي مرتضي فرزبود 5.25            
19 آقاي مجيد قبوري 3.75            
20 آقاي رضا كياني 2            
21 آقاي سعيد محمدزاده 1.75            
22 آقاي محسن مرادي 3.25            
23 آقاي وحيدرضا منصوري 2.5            
24 آقاي حميدرضا نداف پور غ            
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان 3.66     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 3.80
                     
      ميانگين نمره‌ي كلاس 3.72      
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۶ آبان۱۳۹۳ساعت 17:24  توسط باصری |