اعلام نمرات دانشجویان

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا نهم تير 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره كلاسي (2 نمره)، پروژه (2 نمره) و ميانترم (5.5 نمره)، دهم تير ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

دانشجويان مي توانند جهت مشاهده برگه خود و هرگونه اعتراض به نمره، يكشنبه و دوشنبه 8 و 9 تيرماه ساعت 11 صبح به دفتر اينجانب (ساختمان تحصيلات تكميلي اتاق 258) مراجعه نمايند.

دانشجوياني كه اسامي آنها با ستاره مشخص شده است ده نفري هستند كه زودتر برگه را تحويل داده و بيست و پنج صدم ارفاق به آنها اضافه خواهد شد.

 

نمرات پايانترم اقتصاد مهندسی از مبناي 12
آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي امیرحسین اربابی 8.5   1 خانم مینا آهار 9
2 آقاي علیرضا اکرمیان *
9.5   2 خانم مهناز احمدی 9.5
3 آقاي محمدحسین باوفا 5   3 خانم ملیحه اشرف 9
4 آقاي محمد ترابیان 9.5   4 خانم فاطمه اولیازاده *
8.5
5 آقاي علیرضا حسینی *
10.5   5 خانم فرشته بابایی 10
6 آقاي مهدی حسینی 8   6 خانم فاطمه توکل 10.25
7 آقاي مجید ده نمکی *
8   7 خانم مریم جلالی 9.75
8 آقاي حسین دیل مقانی 12   8 خانم زهرا چیت سازیان 8
9 آقاي محمدحسین رسولی 9   9 خانم صبا حاتمی *
10
10 آقاي بهنام شکوری 4.75   10 خانم فروغ حسین پور 7.75
11 آقاي عمادالدین علوی 8.5   11 خانم زینب حمامی 8
12 آقاي نادر علیزاده اصل 9   12 خانم آمنه داداشی *
8.25
13 آقاي علی علیزاده 6.5   13 خانم لیلا دهقانی 9
14 آقاي مجتبی فلاحتی 10   14 خانم زهرا رحیمی 11.5
15 آقاي مهرداد فلامرزی 10   15 خانم رویا رضوانی 4.75
16 آقاي محمدمهدي لاجوردي *
0.5   16 خانم فاطمه شکرریز *
8
17 آقاي حسین مجیدی *
9.75   17 خانم مهتاب صمدی *
11
18 آقاي مسعود محرابی 10.5   18 خانم مرضیه غنی 11
19 آقاي کاوه محمدی غ   19 خانم ندا فرمند 9.25
20 آقاي عبدالرضا معینی 8.25   20 خانم سمیرا قاسمی 5.75
21 آقاي علی مفیدی 4.5   21 خانم ندا کاشانی پور 8.5
22 آقاي عباس موسوی 6.5   22 خانم مهیار کریمی 9
23 آقاي محمد طحانی 10.5   23 خانم سحر کوییان 10
            24 خانم نسرین منصوری 6.25
            25 خانم محبوبه موسوی 9.5
            26 خانم فاطمه مهرجو 9
            27 خانم نسیم نوری 11
            28 خانم محیا یوسفی 10
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان 8.15     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 8.98
                     
      ميانگين نمره‌ي كلاس 8.62      
+ نوشته شده در  چهارشنبه 4 تیر1393ساعت 17:49  توسط باصری | 

 دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا چهارم تير 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره كلاسي (2 نمره)، پروژه (2 نمره) و ميانترم (5 نمره)، پنجم تير ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پایانترم اصول حسابداري1  از مبناي 11
آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي رضا آخوندی غ   1 خانم ام البنین ارباب زاده 3.75
2 آقاي مهدی آرین 10.5   2 خانم زهرا امیدی 3.25
3 آقاي مرتضی احمدی غ   3 خانم اسماء بابازاده 0.25
4 آقاي امین باقرزاده 9   4 خانم میترا باغشیخی 8.75
5 آقاي محمد جعفری 3.75   5 خانم مریم حسینی 7.5
6 آقاي مجتبی جیحونی 1   6 خانم منا رئیسی 0.5
7 آقاي امیرحسین خدایی 6.25   7 خانم محدثه شاهیان غ
8 آقاي میلاد دارابی زاده غ   8 خانم فاطمه شعبانی نژاد 3.25
9 آقاي امید دشت حکیمانی 7.25   9 خانم نیلوفر صاحب 10.5
10 آقاي ابوالفضل دهقانی زاده 6.5   10 خانم مائده صفدری 6.25
11 آقاي مسعود طوغانی 5   11 خانم شیرین فشنگی غ
12 آقاي امیرحسین علیزاده غ   12 خانم زهرا گل سرخی 11
13 آقاي اسماعیل قاسمی 8.5   13 خانم سارا محمدزاده 2.5
14 آقاي امیرحسین قربانیان 3   14 خانم مژگان نیک فر 4.75
15 آقاي حمیدرضا کامرانی 8.25            
16 آقاي محمدمهدی نصرا... زاده 8.25            
17 آقاي محمدجواد نوروزی 7.5            
18 آقاي پویا نیکوصحبت غ            
19 آقاي ابوالفضل همایونی غ            
20 آقاي ابوالفضل وحیدی نژاد 2            
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان 6.20     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 5.19
                     
      ميانگين نمره‌ي كلاس 5.73      
+ نوشته شده در  یکشنبه 1 تیر1393ساعت 22:5  توسط باصری | 

 دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا چهارم تير 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره كلاسي (2 نمره)، پروژه (2 نمره) و ميانترم (5 نمره)، پنجم تير ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پايانترم اصول حسابداري2  از مبناي 11
آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي فرید باغشیخی 3.5   1 خانم فاطمه آقاباقری 10.75
2 آقاي محمدرضا باقری 9.75   2 خانم الهام اخلاقیان 7
3 آقاي مهدی بنی هاشمی 9   3 خانم ریحانه اربابی 7.75
4 آقاي میلاد پورموید غ   4 خانم شیما باغ شمالی 1.75
5 آقاي مهدی جلالی غ   5 خانم زهرا بندعلی‏ پور 10.25
6 آقاي ابوالفضل جمالی 8.25   6 خانم فرزانه توکلی 11
7 آقاي محمدصادق جمشیدی 10   7 خانم الهام جعفرزاده 7.5
8 آقاي علی حسین‏ زاده 7.5   8 خانم فاطمه سادات جعفری 6
9 آقاي محمد خالقی غ   9 خانم الهام جندقی‏ پور 4.75
10 آقاي امید دشت حکیمانی غ   10 خانم فاطمه حسینیان غ
11 آقاي حسین رضابی غ   11 خانم مریم ذاکری 10
12 آقاي علی روئین تن 9.5   12 خانم زهراسادات راستی الحسینی 10
13 آقاي محمدرضا سروی 7   13 خانم عاطفه رسولی‏فرد 6.75
14 آقاي جعفر سلیمانی 9.25   14 خانم فریده صمدیان 2
15 آقاي امید صبوری 5   15 خانم الهام عباس ‏زاده 10.5
16 آقاي محمودرضا صحافی 9.25   16 خانم مریم عباسی غ
17 آقاي محمدعلی ظهیریان غ   17 خانم فاطمه فتاحی‏ نژاد 7
18 آقاي حمیدرضا عباسیان 5.75   18 خانم سمانه قنبری 8.5
19 آقاي محسن عربزاده 4.5   19 خانم زهرا کریمیان 9.25
20 آقاي محمدرضا فرازنده 5.75   20 خانم زهرا مجدالاشرافی 10.5
21 آقاي مجتبی کریمی 7.5   21 خانم فاطمه مشهدی 7.25
22 آقاي جواد لطفی 9.75   22 خانم الهه موسی‏ کاظمی 10
23 آقاي مجید مداح 10   23 خانم فریبا نیاز 0.5
24 آقاي مجتبی میرجعفری غ            
25 آقاي محمدامین نجفی 9.5            
26 آقاي محمدمهدی نصرا... زاده 4.5            
27 آقاي پوریا نمکی 1.75            
28 آقاي ابوالفضل هادیان غ            
29 آقاي ابوالفضل هاشم دخت 4.25            
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان 7.20     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 7.57
                     
      ميانگين نمره‌ي كلاس 7.39      
+ نوشته شده در  یکشنبه 1 تیر1393ساعت 22:4  توسط باصری | 

 دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا چهارم تير 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره كلاسي (2 نمره) و ميانترم (6 نمره)، پنجم تير ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پايانترم حسابداري میانه2 از مبناي 12
آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي وحید باغبان 10   1 خانم نرگس اسمعیل زاده غ
2 آقاي صادق پروینی 9   2 خانم فاطمه تاملی 9.25
3 آقاي نصرا... جمشیدی 10.25   3 خانم فاطمه تقاعدی غ
4 آقاي حمیدرضا حاجی صادق 10.75   4 خانم زهره توکل 11.75
5 آقاي محمد حسینی 7.5   5 خانم مریم راونجی 4.25
6 آقاي سجاد حقیقی غ   6 خانم مریم رضایی 5.5
7 آقاي ابوالفضل درستکار 10.5   7 خانم زهرا عابدین زاده 4.25
8 آقاي علیرضا رمضانی 6.25   8 خانم فتانه عباسی 12
9 آقاي میلاد شاه فضلی 12   9 خانم فهیمه علائیان 6
10 آقاي محمد شکرریز 6   10 خانم زهرا فلاح غ
11 آقاي محمدجواد کریم زاده 9.75   11 خانم فاطمه فلاحی 9.5
12 آقاي محمد گندمکار غ   12 خانم زینب قاسمی غ
13 آقاي مهدی مسجدی 11   13 خانم ستایش کاظم زاده 7
            14 خانم فاطمه مرصعی 5.5
            15 خانم زهرا مسعود 9.5
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان 9.36     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 7.68
                     
      ميانگين نمره‌ي كلاس 8.52      
+ نوشته شده در  یکشنبه 1 تیر1393ساعت 22:3  توسط باصری | 

 دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا چهارم تير 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره ميانترم (5 نمره) و نمره پاورپوينت (1 نمره)، پنجم تير ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات سرمایه ‏گذاری در بورس از مبناي 15
نام مبحث پایانترم پروژه سهام
مبناي نمره 9 2 4
رديف نام و نام‌خانوادگي      
1  آقای محمد آبیاتی  2.5 0 4
2  خانم نسیم آرامش غ    
3 آقای وحید پیرتوچایی  6.25 0 4
4 آقای سعید جاریانی 7 0 4
5 آقای سجاد چوپانی 6.25 0 2.5
6 خانم طیبه دریدانی 6.25 0 3.75
7 خانم عاطفه رضایی 8.25 2 4
8 خانم مرجان رهبری 8.5 1.5 1.5
9 خانم مرضیه صلواتی 6.25 2 2.25
10 خانم مطهره عبدالهی 9 2 3.75
11 آقای عباسعلی عبدی 5.25 0 1.5
12 آقای سجاد عقدکی 7.25 2 3.75
13 آقای هاشم قلی زاده 8.5 0 2
14 خانم فاطمه میرباقری 8.75 2 3.75
15 آقای امیرحسین یوسفیان 9 0 3.75
             
  ميانگين نمره‌ي کلاس 7.52 0.82 3.18
+ نوشته شده در  یکشنبه 1 تیر1393ساعت 22:2  توسط باصری | 

 دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا چهارم تير 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات، پنجم تير ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پايانترم كارگاه حسابداري آقايان از مبناي 20
نام مبحث دفاتر کلاسی دستمزد نرم‌افزار پايان‌ترم نمره كل
مبناي نمره 6 2 2 4 6 20
رديف نام و نام‌خانوادگي            
1 آقاي رضا سهوی 5 2 0 2.5 2.5 12
2 آقاي حسین شریف 6 1.5 0 3.25 4.25 15
3 آقاي فرید پورحسینی 5 2 1 2.5 2.5 13
4 آقاي مسعود جعفری 6 2 2 3 3.5 16.5
5 آقاي علیرضا دایی 6 1.75 1.75 4 5.5 19
6 آقاي محمدعلی رمضانی 6 2 2 2.5 4.5 17
7 آقاي محمدرضا عباسی مقدم 5.5 2 1 3.5 2.5 14.5
8 آقاي امیرحسین معراجی پور 5 1.75 1 2 2.25 12
                   
  ميانگين نمره‌ي آقايان 5.56 1.88 1.09 2.91 3.44 14.88
                   
نمرات پايانترم كارگاه حسابداري خانم‌ها از مبناي 20
نام مبحث دفاتر کلاسی دستمزد نرم‌افزار پايان‌ترم نمره كل
مبناي نمره 6 2 2 4 6 20
رديف نام و نام‌خانوادگي            
1 خانم فریده بوجاری 6 2 2 3.75 4 17.75
2 خانم فاطمه تأملی 5 1.25 2 3 2.5 13.75
3 خانم الهه رضایی 5.5 2 2 2.5 2 14
4 خانم زهرا شفیع 6 2 2 4 5.75 19.75
5 خانم بیتا طراح 6 2 2 4 4 18
6 خانم زهرا عباس دوست 5 1.5 1.5 2.5 1.75 12.25
7 خانم الهه نژادانصاری 6 2 1.5 3.5 4.25 17.25
8 خانم سمیه ورزندی 5.5 1.5 1 2.5 2.25 12.75
9 خانم زهره توکل 6 2 2 2.75 1.5 14.25
10 خانم مریم راونجی 5 0.75 0 2 2.25 10
11 خانم مریم رضایی 4.5 1.75 1.5 2.5 4.5 14.75
12 خانم فاطمه رییسی           غ
13 خانم مریم طیلابی 6 2 2 2.75 3.25 16
14 خانم فاطمه میرحسینی 6 2 2 4 3.25 17.25
                   
  ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 5.58 1.75 1.79 3.06 3.17 15.21
                   
  ميانگين نمره‌ي كلاس 5.57 1.80 1.51 3.00 3.27 15.08
+ نوشته شده در  یکشنبه 1 تیر1393ساعت 22:2  توسط باصری | 
 

نمرات آزمون مجدد با رنگ زمینه خاکستری اعلام گردید.

نمرات ميانترم حسابداري میانه2 از مبناي 6

آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي وحید باغبان 5.75   1 خانم نرگس اسمعیل زاده غ
2 آقاي صادق پروینی 3   2 خانم فاطمه تاملی 3
3 آقاي نصرا... جمشیدی 4.25   3 خانم فاطمه تقاعدی غ
4 آقاي حمیدرضا حاجی صادق 3.5   4 خانم زهره توکل 3.25
5 آقاي محمد حسینی 2   5 خانم مریم راونجی 1.5
6 آقاي سجاد حقیقی 1.5   6 خانم مریم رضایی 3.5
7 آقاي ابوالفضل درستکار 5   7 خانم فتانه عباسی 5
8 آقاي علیرضا رمضانی 3.75   8 خانم فهیمه علائیان 2.25
9 آقاي میلاد شاه فضلی 5.75   9 خانم زهرا عابدین زاده 1.25
10 آقاي محمد شکرریز غ   10 خانم زهرا فلاح 1.25
11 آقاي محمدجواد کریم زاده 4.75   11 خانم فاطمه فلاحی 2.5
12 آقاي محمد گندمکار 1.25   12 خانم زینب قاسمی 2.5
13 آقاي مهدی مسجدی 5.25   13 خانم سپیده کاظم زاده 3
            14 خانم فاطمه مرصعی غ
            15 خانم زهرا مسعود 2.5
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان 3.81     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 2.63
                     
      ميانگين نمره‌ي كلاس 3.27      
+ نوشته شده در  دوشنبه 29 اردیبهشت1393ساعت 16:10  توسط باصری | 

نمرات امتحان مجدد با رنگ زمینه خاکستری وارد گردیده است.

نمرات ميانترم اقتصاد مهندسی از مبناي 5.5

آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي امیرحسین اربابی 4.25   1 خانم مینا آهار 3.75
2 آقاي علیرضا اکرمیان 5.5   2 خانم مهناز احمدی 5
3 آقاي محمدحسین باوفا 4.25   3 خانم ملیحه اشرف 2.5
4 آقاي محمد ترابیان 5.25   4 خانم فاطمه اولیازاده 4.25
5 آقاي علیرضا حسینی 3.75   5 خانم فرشته بابایی 2.75
6 آقاي مهدی حسینی 1.75   6 خانم فاطمه توکل 3
7 آقاي مجید ده نمکی 4.5   7 خانم مریم جلالی 2.5
8 آقاي حسین دیل مقانی 3.25   8 خانم زهرا چیت سازیان 2.5
9 آقاي محمدحسین رسولی 5   9 خانم صبا حاتمی 2.5
10 آقاي بهنام شکوری 1   10 خانم فروغ حسین پور 3
11 آقاي عمادالدین علوی 1   11 خانم زینب حمامی 2
12 آقاي نادر علیزاده اصل 3.75   12 خانم آمنه داداشی 3.5
13 آقاي علی علیزاده 2   13 خانم لیلا دهقانی 0.5
14 آقاي مجتبی فلاحتی 3   14 خانم زهرا رحیمی 4.25
15 آقاي مهرداد فلامرزی 4.5   15 خانم رویا رضوانی 2.25
16 آقاي حسین مجیدی 4.25   16 خانم فاطمه شکرریز 5.25
17 آقاي مسعود محرابی 5.25   17 خانم مهتاب صمدی 3.5
18 آقاي کاوه محمدی غ   18 خانم مرضیه غنی 5
19 آقاي عبدالرضا معینی 1.5   19 خانم ندا فرمند 1.75
20 آقاي علی مفیدی غ   20 خانم سمیرا قاسمی 2.75
21 آقاي عباس موسوی 1.5   21 خانم ندا کاشانی پور 0.5
22 آقاي محمد طحانی 4.75   22 خانم مهیار کریمی 4.5
            23 خانم سحر کوییان 4.75
            24 خانم نسرین منصوری 1
            25 خانم محبوبه موسوی 3
            26 خانم فاطمه مهرجو 3
            27 خانم نسیم نوری 2.75
            28 خانم محیا یوسفی 3
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان 3.46     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 2.74
                     
      ميانگين نمره‌ي كلاس 3.04      
+ نوشته شده در  یکشنبه 21 اردیبهشت1393ساعت 8:7  توسط باصری | 
نمرات ميانترم اصول حسابداري1  از مبناي 5/1
آقايان
خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي فرید باغشیخی 2.8
1 خانم فاطمه آقاباقری 5.1
2 آقاي محمدرضا باقری 3.9
2 خانم الهام اخلاقیان 2.2
3 آقاي مهدی بنی هاشمی 3.9
3 خانم ریحانه اربابی 3.6
4 آقاي میلاد پورموید غ
4 خانم شیما باغ شمالی 2.2
5 آقاي مهدی جلالی غ
5 خانم زهرا بندعلی‏پور 3.5
6 آقاي ابوالفضل جمالی 4.4
6 خانم فرزانه توکلی 5.1
7 آقاي محمدصادق جمشیدی 5.1
7 خانم الهام جعفرزاده 4.8
8 آقاي علی حسین‏ زاده 4.3
8 خانم فاطمه سادات جعفری 3.4
9 آقاي محمد خالقی غ
9 خانم الهام جندقی‏پور 3.6
10 آقاي امید دشت حکیمانی 2.6
10 خانم فاطمه حسینیان 1.5
11 آقاي حسین رضابی غ
11 خانم مریم ذاکری 4.5
12 آقاي علی روئین تن 4.5
12 خانم زهراسادات راستی الحسینی 4.8
13 آقاي محمدرضا سروی 2.2
13 خانم عاطفه رسولی‏فرد 4.4
14 آقاي جعفر سلیمانی 5
14 خانم فریده صمدیان 3.9
15 آقاي امید صبوری 1.8
15 خانم الهام عباس‏زاده 4.6
16 آقاي محمودرضا صحافی 3.3
16 خانم مریم عباسی غ
17 آقاي محمدعلی ظهیریان غ
17 خانم فاطمه فتاحی‏نژاد 4.3
18 آقاي حمیدرضا عباسیان 4.6
18 خانم سمانه قنبری 5.1
19 آقاي محسن عربزاده 2.5
19 خانم زهرا کریمیان 4.5
20 آقاي محمدرضا فرازنده 4.1
20 خانم زهرا مجدالاشرافی 5
21 آقاي مجتبی کریمی 3.4
21 خانم فاطمه مشهدی 3.9
22 آقاي جواد لطفی 5
22 خانم الهه‏سادات موسی‏کاظمی 4.6
23 آقاي مجید مداح 5
23 خانم فریبا نیاز 1.4
24 آقاي مجتبی میرجعفری غ
         
25 آقاي محمدامین نجفی 4.6

26 آقاي محمدمهدی نصرا... زاده 2.7

27 آقاي پوریا نمکی 2.8

28 آقاي ابوالفضل هادیان غ

29 آقاي ابوالفضل هاشم دخت 1.6

ميانگين نمره‌ي آقايان 3.64

ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 3.91


ميانگين نمره‌ي كلاس 3.78


+ نوشته شده در  شنبه 20 اردیبهشت1393ساعت 12:34  توسط باصری | 
دانشجوياني كه نسبت به نمره‌شان اعتراض دارند تا تاريخ  09/11/92 مهلت دارند
در قسمت  نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه باشماره‌ي دانشجويي
  خود وارد يا از طريق پيامك به شماره  09355999447 ارسال كنند.
 نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره کلاسی، تحقیق، پروژه
و میانترم دهم بهمن ماه در سايت دانشگاه وارد مي‌شود.
ضمنا فرصت ارائه پروژه دفتر روزنامه و کل تا ساعت 13 چهارشنبه 9 بهمن تمدید شد.
نمرات پایانترم اصول حسابداري1 (رشته حسابداری) از مبناي 11
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
رديف
نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي رضا آخوندی غ
1
خانم فاطمه آقاباقری 9.25
2 آقاي عباس اسدی غ
2
خانم الهام اخلاقیان 8.25
3 آقاي فرید باغشیخی 8.25
3
خانم ریحانه اربابی 6.75
4 آقاي محمدرضا باقری 9.75
4
خانم محدثه الوان کاریان 9.75
5 آقاي مهدی بنی هاشمی 6.5
5
خانم زهرا امیدی 1
6 آقاي ابوالفضل جمالی 8.5
6
خانم شیما باغ شمالی 5
7 آقاي محمدصادق جمشیدی 10.25
7
خانم زهرا بندعلی‏ پور 7.75
8 آقاي مجتبی جیحونی غ
8
خانم فرزانه توکلی 11
9 آقاي علی حسینی زاده 8.25
9
خانم الهام جعفرزاده 9
10 آقاي محمد خالقی 1.75


11 آقاي علی خوشرو 3
10
خانم الهام جندقی‏ پور 5.5
12 آقاي امید دشت حکیمانی غ
11
خانم فاطمه حسینیان 2.5
13 آقاي مصطفی رئیسی غ
12
خانم مریم ذاکری 10.5
14 آقاي حسین رضابی غ
14
خانم زهرا راستی الحسینی 9.75
15 آقاي علی روئین تن 8.25
15
خانم عاطفه رسولی‏ فرد 10.5
16 آقاي محمدرضا سروی 10.25
16
خانم فاطمه شعبانی‏ نژاد 1.25
17 آقاي جعفر سلیمانی 10.25
17
خانم فریده صمدیان 7.25
18 آقاي امید صبوری 9.5
18
خانم الهام عباس‏زاده 9.25
19 آقاي محمودرضا صحافی 10.25
19
خانم مریم عباسی 10.75
20 آقاي هانی صفادوست غ
20
خانم فاطمه فتاحی‏نژاد 7
21 آقاي مهدی طریحی 2.5
21
خانم شیرین فشنگی غ
22 آقاي حمیدرضا عباسیان 7.5
22
خانم سمانه قنبری 10.75
23 آقاي محمدرضا فرازنده 6.5
23
خانم زهرا کریمیان 9.25
24 آقاي مجتبی کریمی 7.25
24
خانم فاطمه گیلاسی غ
25 آقاي اکبر کلیوند 1
25
خانم زهرا مجد 9.75
26 آقاي سعید گلستانه غ
26
خانم فاطمه مشهدی 6.5
27 آقاي علی رضا لشگری 10.5
27
خانم الهه موسی‏کاظمی 9.75
28 آقاي جواد لطفی 9.25
28
خانم مژگان نیکفر 2
29 آقاي مجید مداح 10.25


30 آقاي محمدامین نجفی 6.75


31 آقاي محمدمهدی نصرا... زاده 2


32 آقاي پوریا نمکی 7.25


33 آقاي ابوالفضل هاشم دخت 2.25


34 آقاي ابوالفضل همایونی غميانگين نمره‌ي آقايان 7.11


ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 7.42
ميانگين نمره‌ي كلاس
7.27


+ نوشته شده در  شنبه 5 بهمن1392ساعت 18:47  توسط باصری |