اعلام نمرات دانشجویان

دانشجوياني كه نسبت به نمره‌شان اعتراض دارند تا تاريخ 05/11/89 مهلت دارند در قسمت  نظر (پايين نمرات)

 اعتراض خود را همراه باشماره‌ي دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره  09355999447 ارسال كنند.

 نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات 7 بهمن ماه در سايت دانشگاه وارد مي‌گردد.

نمرات پايانترم كارگاه حسابداري آقايان از مبناي 20

نام مبحث

سند

روزنامه

دفتر كل

دستمزد

كلاسي

نرم‌افزار

پايان‌ترم

نمره كل

مبناي نمره

2

2

2

2

2

4

6

20

رديف

نام و نام‌خانوادگي

 

 

 

 

 

 

 

 

1

آقاي

محمدمحسن

اخوان

2

2

2

-

2

2

4

14

2

آقاي

محمد

رحمانيان

1.5

1.5

1

1.5

2

2

2.25

11.75

3

آقاي

سعيد

رزاق

2

2

1.75

2

2

4

3.25

17

4

آقاي

وحيد

رمضانيان

1.5

2

1.5

2

2

3.5

3

15.5

5

آقاي

حجت

سياح

2

2

2

1.5

1.75

3

1

13.25

6

آقاي

علي

شفيعي

1.5

2

2

2

2

4

5

18.5

7

آقاي

علي

صالحي

2

2

2

2

2

2

3

15

8

آقاي

ذوالفقار

عباسي

2

2

2

2

2

2

2.5

14.5

9

آقاي

وحيد

عظيمي‌پور

2

2

2

1.5

1.5

3

1.5

13.5

10

آقاي

ابراهيم

فولادي

2

2

1.75

1.75

2

4

3.75

17.25

11

آقاي

محمدهادي

گودرزي

2

2

2

2

2

3

4.25

17.25

12

آقاي

محمد

موسوي

1.25

2

2

-

1.5

2.5

1.5

10.75

13

آقاي

محمدمهدي

هنرمند

 

 

 

 

 

 

غ

غ

14

آقاي

امير

افاضل

2

2

2

-

2

4

1

13

15

آقاي

مهدي

انصاري

1.5

1.5

2

2

2

3

4

16

16

آقاي

نويد

حمزه‌علي

1.5

1.5

2

-

1.75

3.5

2

12.25

17

آقاي

ناصر

ذاكري

2

2

2

2

2

4

3

17

18

آقاي

علي

رضاحاجي

1.25

2

2

1

2

3

3

14.25

19

آقاي

محمد

شكرريز

2

2

-

2

1.75

4

5.75

17.5

20

آقاي

محمد

قائمي‌مفرد

1.5

2

2

1

2

4

1.75

14.25

21

آقاي

عباس

قطبي

1.5

2

2

1.5

1.5

2

2.25

12.75

22

آقاي

عليرضا

كريمي

2

2

2

1.5

1.5

2.5

3

14.5

23

آقاي

اميرحسين

محققي

2

2

2

2

1.75

3

3.75

16.5

24

آقاي

محمدرضا

ناظم‌پور

 

 

 

 

 

 

غ

غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي آقايان

1.77

1.93

1.90

1.74

1.86

3.09

2.93

14.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمرات پايانترم كارگاه حسابداري خانم‌ها از مبناي 20

نام مبحث

سند

روزنامه

دفتر كل

دستمزد

كلاسي

نرم‌افزار

پايان‌ترم

نمره كل

مبناي نمره

2

2

2

2

2

4

6

20

رديف

نام و نام‌خانوادگي

 

 

 

 

 

 

 

 

1

خانم

راضيه

جهان‌آرايي

2

2

2

2

1.75

3

3.75

16.5

2

خانم

معصومه

حسني‌مقدم

2

1.5

2

1

1.5

3

3

14

3

خانم

سيما

خيريه

2

2

2

-

2

4

3.5

15.5

4

خانم

فاطمه

ذوقي

2

2

2

2

2

3

2.5

15.5

5

خانم

فاطمه

سامان

1.5

2

2

2

2

4

4.5

18

6

خانم

عاطفه

سپهري

2

1.75

1.75

-

1.75

2

3

12.25

7

خانم

الهه

شاطريان

2

2

2

2

2

3

1.75

14.75

8

خانم

كيميا

شفيعي

1.5

2

2

2

2

2.5

2.75

14.75

9

خانم

فيروزه

صمديان

2

2

2

2

1.75

3

3.5

16.25

10

خانم

فاطمه

فاطمي‌نسب

1.5

2

2

2

2

4

3

16.5

11

خانم

هدا

گردشي

2

1.5

2

-

1.75

3

4

14.25

12

خانم

منا

مصلح

2

1.75

2

2

1.75

3

5.75

18.25

13

خانم

مريم

معصومي

2

2

2

-

1.75

2

1.5

11.25

14

خانم

معصومه

ميرزايي

2

2

2

2

2

3

3.25

16.25

15

خانم

منيره

نادعلي‌زاده

2

2

2

2

1.75

3

3.75

16.5

16

خانم

فرزانه

ناصري

2

2

2

2

2

2

2

14

17

خانم

عاطفه

نجفي

2

2

2

2

2

2

2.5

14.5

18

خانم

منا

ارفع‌تبار

2

2

2

2

2

3

1.5

14.5

19

خانم

مريم

اعرابي

2

1

2

2

2

3

4

16

20

خانم

آمنه

بوستاني

2

2

2

-

1.75

2

0.25

10

21

خانم

نجمه

بيشه

2

2

2

2

1.5

3

1.25

13.75

22

خانم

نفيسه

پيراينده

1.25

2

2

-

1.5

2

1.25

10

23

خانم

ليلا

تقوايي

2

2

2

2

1.75

3

2.5

15.25

24

خانم

مريم

حكيم‌زاده

1.5

2

2

1.5

1.5

2

1.5

12

25

خانم

مونا

خداميان

2

2

2

2

1.75

3.5

2.5

15.75

26

خانم

حوريه

دادايي

1.5

2

2

1.5

1.75

3

0.5

12.25

27

خانم

اسماء

دورستكار

2

2

2

2

2

2

3.75

15.75

28

خانم

فاطمه

سبزيكاريان

1.5

2

2

1

1.5

2

2.5

12.5

29

خانم

نسيم

سرافرازي

1.5

2

2

2

2

3

1.75

14.25

30

خانم

فاطمه

شفيعي‌زاد

2

2

2

1.5

1.75

3

2.5

14.75

31

خانم

نسترن

صالح‌بيگي

2

2

2

2

1.75

4

2.25

16

32

خانم

زهرا

علافيان

1.5

2

2

2

2

2

4

15.5

33

خانم

لادن

مازندراني

2

2

2

2

1.5

3

4.25

16.75

34

خانم

سميه

محمدزاده

2

2

2

2

1.5

3

2

14.5

35

خانم

مليحه

مصطفايي

2

2

2

2

2

2.5

3.75

16.25

36

خانم

منصوره

يحيايي

1.5

2

2

-

1.75

2.5

2.25

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي خانم‌ها

1.85

1.93

1.99

1.88

1.81

2.81

2.73

14.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي كلاس

1.82

1.93

1.96

1.82

1.83

2.91

2.81

14.71

+ نوشته شده در  دوشنبه ۴ بهمن۱۳۸۹ساعت 0:45  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره‌شان اعتراض دارند تا تاريخ 05/11/89 مهلت دارند در قسمت

 نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه باشماره‌ي دانشجويي خود وارد يا از طريق

پيامك به شماره  09355999447 ارسال كنند. نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات

و اضافه شدن كار كلاسي (2 نمره) و ميانترم (5 نمره)، 7 بهمن ماه در سايت دانشگاه وارد مي‌گردد.

نمرات پايانترم اصول حسابداري1 از مبناي 13

گروه1 شنبه

آقايان

 

خانم‌ها

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

 

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

1

آقاي

محمدمهدي

آهنگر

5.75

 

1

خانم

نيلوفر

ابوالحسني

7.5

2

آقاي

مرتضي

بايعي

2.75

 

2

خانم

مرضيه

ابوذري

10.75

3

آقاي

امير

بحق

4.75

 

3

خانم

فاطمه

ايوبي

8.5

4

آقاي

عليرضا

بنيادي

4.5

 

4

خانم

فريبا

حسني

10

5

آقاي

وحيد

تميزي

7

 

5

خانم

فاطمه

زراعت‌كار

7

6

آقاي

افشين

ثابتي

7

 

6

خانم

زهرا

ساداتي‌نژاد

9.25

7

آقاي

محمدصالح

چلويي

6.25

 

7

خانم

مهديه

سراجي

 

8

آقاي

عليرضا

حجازي

10.5

 

8

خانم

ريحانه

شاه‌حمزه

9.75

9

آقاي

امير

حسيني

6

 

9

خانم

مرضيه

شعبان‌زاده

8.5

10

آقاي

وحيدرضا

حمامي

ح

 

10

خانم

زهرا

طحان‌مقدم

6.75

11

آقاي

سعيد

خدابخش

10.5

 

11

خانم

الهه

عرب‌زاده

3.5

12

آقاي

سلمان

خراط

5.75

 

12

خانم

زينب

فتاحي

غ

13

آقاي

محمدامين

خيمه‌كبود

6.5

 

13

خانم

زهرا

فلاح

2

14

آقاي

مهدي

دوست

12

 

14

خانم

آرزو

كريمي

غ

15

آقاي

محمدرضا

ذاكري

4.75

 

15

خانم

فاطمه

معاني

9.25

16

آقاي

مهرداد

سامعي

9.5

 

16

خانم

مهسا

معمار

غ

17

آقاي

اميرحسين

سرهنگي

10

 

17

خانم

رقيه

مفرحي

ح

18

آقاي

رضا

سهوي

3

 

18

خانم

بيتا

نجفي

4

19

آقاي

عقيل

سيهان‌زاده

8.25

 

19

خانم

مهسا

وطن‌خواه

8.25

20

آقاي

مهدي

صالحي

4

 

 

 

 

 

 

21

آقاي

مهدي

طالشي‌تبار

5

 

 

 

 

 

 

22

آقاي

محمد

عبدالهي

10.5

 

 

 

 

 

 

23

آقاي

محمد

عزيزي

1.5

 

 

 

 

 

 

24

آقاي

وحيد

غيبي

5.75

 

 

 

 

 

 

25

آقاي

افشين

فرزانه

4.5

 

 

 

 

 

 

26

آقاي

پويان

كاظمي

3.5

 

 

 

 

 

 

27

آقاي

مسعود

كبودي

غ

 

 

 

 

 

 

28

آقاي

محمدحسين

لطفي

ح

 

 

 

 

 

 

29

آقاي

محمدرضا

مهرپور

9.75

 

 

 

 

 

 

30

آقاي

حميد

ميري

11.25

 

 

 

 

 

 

31

آقاي

مصطفي

نجاتيان

غ

 

 

 

 

 

 

32

آقاي

محمدحسين

نراقي

9.25

 

 

 

 

 

 

33

آقاي

رضا

نيكوكردار

غ

 

 

 

 

 

 

34

آقاي

رامين

واشقاني

غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي آقايان گروه 1

6.78

 

 

ميانگين نمره‌ي خانم‌ها گروه 1

7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي گروه يك

7.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه2 يكشنبه

 

 

خانم‌ها

 

 

 

 

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

 

 

 

 

 

 

1

خانم

مريم

برجي

6.25

 

 

 

 

 

 

2

خانم

پريسا

پورقاسمي

2.75

 

 

 

 

 

 

3

خانم

زهره

توكل

غ

 

 

 

 

 

 

4

خانم

مرضيه

ثابتي

9.5

 

 

 

 

 

 

5

خانم

عاطفه

خراساني

6.75

 

 

 

 

 

 

6

خانم

سميرا

رضايي

7

 

 

 

 

 

 

7

خانم

زهرا

زرچيني

7.75

 

 

 

 

 

 

8

خانم

زهرا

زينلي

غ

 

 

 

 

 

 

9

خانم

شبنم

سليمان‌فر

7.75

 

 

 

 

 

 

10

خانم

زهرا

صالحي

12.5

 

 

 

 

 

 

11

خانم

فرشته

طالبي

2.5

 

 

 

 

 

 

12

خانم

فاطمه

عرب

2.75

 

 

 

 

 

 

13

خانم

زهرا

عرب‌زاده

8.75

 

 

 

 

 

 

14

خانم

مونا

فخيمي

6.25

 

 

 

 

 

 

15

خانم

زهرا

كلهري

غ

 

 

 

 

 

 

16

خانم

زهرا

مشهدي

7.25

 

 

 

 

 

 

17

خانم

محبوبه

معيري

8

 

 

 

 

 

 

18

خانم

فاطمه

ملايي

3.25

 

 

 

 

 

 

19

خانم

الهه

نژادانصاري

7

 

 

 

 

 

 

20

خانم

نجمه

نيك‌نژاد

1

 

 

 

 

 

 

21

خانم

عاطفه

هاشم‌دخت

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي گروه دو

6.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي گروه يك و دو

6.74

+ نوشته شده در  شنبه ۲ بهمن۱۳۸۹ساعت 6:4  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره‌شان اعتراض دارند تا تاريخ 05/11/89 مهلت دارند در قسمت

 نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه باشماره‌ي دانشجويي خود وارد يا از طريق

پيامك به شماره  09355999447 ارسال كنند. نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات

و اضافه شدن كار كلاسي (2 نمره) و ميانترم (5 نمره)، 7 بهمن ماه در سايت دانشگاه وارد مي‌گردد.

نمرات پايانترم حسابداري ميانه2 از مبناي ۱۴

گروه1 يكشنبه

آقايان

 

خانم‌ها

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

 

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

1

آقاي

محمدجواد

اشرفي

10

 

1

خانم

طيبه

احمدي

غ

2

آقاي

مرتضي

آقاعلايي

غ

 

2

خانم

فهيمه

آزاديان

7.5

3

آقاي

رضا

پيراينده

8.75

 

3

خانم

عطيه

استادزاده

13

4

آقاي

ميثم

جانجاني

9.75

 

4

خانم

فاطمه

آقادوست

9.25

5

آقاي

غلامرضا

حيدرعلي

غ

 

5

خانم

مريم

بابايي‌پور

8.5

6

آقاي

امير

رسولي‌راد

11.5

 

6

خانم

سارا

برجويي

غ

7

آقاي

علي

رسولي‌فرد

8

 

7

خانم

محدثه

پيرچراغ

7.5

8

آقاي

بهنام

زيلويي

11

 

8

خانم

فاطمه

ترك‌آبادي

8.75

9

آقاي

مسعود

شايگان

12.25

 

9

خانم

ليلا

تقوايي

7.75

10

آقاي

اميرحسين

شبان

10.75

 

10

خانم

مريم

جعفري

6.75

11

آقاي

هادي

شعباني

6.75

 

11

خانم

راحله

حفاري

غ

12

آقاي

محمدرضا

صباغيان

13.5

 

12

خانم

فايزه

خردمند

غ

13

آقاي

رضا

صبيحي

غ

 

13

خانم

مريم

خوش‌خواهش

8.25

14

آقاي

حسن

صلواتي

10.25

 

14

خانم

نسيم

دهي

9.75

15

آقاي

بهنام

عارف

13.5

 

15

خانم

فاطمه

رحيمي‌مفرد

9

16

آقاي

مجيد

عاملي

12.25

 

16

خانم

بهاره

شافوري

8.75

17

آقاي

مصطفي

عرب‌زاده

11.25

 

17

خانم

معصومه

شجاعي

9

18

آقاي

حسام

عطوفي‌نيا

9.5

 

18

خانم

مرضيه

صلواتي

ت

19

آقاي

مهدي

فريدني

13.25

 

19

خانم

سارا

طحاني

ح

20

آقاي

ابوالفضل

كرباسي

9

 

20

خانم

مينا

طيلابي

7.25

21

آقاي

فريد

كياني

10.5

 

21

خانم

شيما

عالمي

5.25

22

آقاي

مسعود

كيوانيان

12.75

 

22

خانم

هانيه

عرفانيان

6.75

23

آقاي

مسعود

محمدپور

غ

 

23

خانم

شيرين

غزنوي

ح

24

آقاي

محسن

محمدي

11

 

24

خانم

زهره

قنايي

6.75

25

آقاي

حميد

محمدي‌نيكو

8.5

 

25

خانم

سميه

كاكلي

غ

26

آقاي

وحيد

وحيدي‌كيا

13

 

26

خانم

ليلا

كريمي

6

 

 

 

 

 

 

27

خانم

فائزه

مسعودي‌فر

13.25

 

 

 

 

 

 

28

خانم

مليحه

مسعودي‌مطلق

10.25

 

 

 

 

 

 

29

خانم

شادي

مهرابي

10.75

 

 

 

 

 

 

30

خانم

صفيه

موذن

غ

 

 

 

 

 

 

31

خانم

مليحه

ميرحبيبي

10.5

 

 

 

 

 

 

32

خانم

ليلا

ناصري‌پور

غ

 

 

 

 

 

 

33

خانم

فاطمه

ناصري‌زاده

3

 

 

 

 

 

 

34

خانم

عاطفه

نجفي

9.5

 

 

 

 

 

 

35

خانم

رضوان

نجفي‌زاده

10

 

 

 

 

 

 

36

خانم

معصومه

نجفيان

10

 

 

 

 

 

 

37

خانم

شيوا

هوشمندي‌نژاد

غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي آقايان گروه 1

10.77

 

 

ميانگين نمره‌ي خانم‌ها گروه 1

8.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي گروه يك

9.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه2 پنجشنبه

آقايان

 

خانم‌ها

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

 

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

1

آقاي

محسن

اكبري‌مقدم

6.25

 

1

خانم

سمانه

آباد

10.25

2

آقاي

حسين

احمدي

غ

 

2

خانم

معصومه

احمدي

5.25

3

آقاي

محسن

افشاريان

12

 

3

خانم

فهيمه

اسماعيل‌زاده

8

4

آقاي

مهدي

اقدسي

3.75

 

4

خانم

منيره

اقباليان

9

5

آقاي

ابوالفضل

پاپكي

7.5

 

5

خانم

فريده

بيشه

13

6

آقاي

مجتبي

تقي‌زاده

7.75

 

6

خانم

زهرا

پورمحمديان

12

7

آقاي

علي‌اكبر

جعفري

7

 

7

خانم

فاطمه

تحقيقي

1.25

8

آقاي

مرتضي

جلال‌زاده

غ

 

8

خانم

رضوان

جراح‌زاده

12.25

9

آقاي

هادي

چاوشي

ح

 

9

خانم

ام‌ليلا

جعفري

6.5

10

آقاي

مجتبي

حسيني

ح

 

10

خانم

افسانه

جوكار

5.25

11

آقاي

حامد

خدايي

6.25

 

11

خانم

طاهره

حسيني‌مقدم

8.25

12

آقاي

اميد

خدمت

8

 

12

خانم

طيبه

دريداني

غ

13

آقاي

حسين

خوبي

4

 

13

خانم

راحله

رمضاني

6

 

آقاي

اويس

رحيمي

6.25

 

14

خانم

ناديا

سامري

7

15

آقاي

مسعود

رضايي

11.75

 

15

خانم

فاطمه

سرجمباني

3.5

16

آقاي

حسين

رفيعي

8.75

 

16

خانم

فاطمه

شريفي‌مقدم

2.75

17

آقاي

محسن

روشني

6.25

 

17

خانم

فرنوش

صادق‌زاده

9.5

18

آقاي

ميثم

سلطاني

7.75

 

18

خانم

مريم

عبدالهي

11.25

19

آقاي

حسين

صادقي

7

 

19

خانم

محبوبه

عجمي

7.5

20

آقاي

بهرام

صرافيان

غ

 

20

خانم

هانيه

عصار

11.5

21

آقاي

مسعود

عابدي

14

 

21

خانم

عطيه

غلامي

12

22

آقاي

منوچهر

عدالتي

8.75

 

22

خانم

الهام

فلاح

غ

23

آقاي

سعيد

قره‌داغي

غ

 

23

خانم

منا

كريمي

غ

24

آقاي

ميلاد

كريمي

5.25

 

24

خانم

لادن

مازندراني

5.75

25

آقاي

محمد

مداح‌پور

ح

 

25

خانم

سيما

محسني

غ

26

آقاي

حسين

مفيدي

10.5

 

26

خانم

مريم

معصومي

3

27

آقاي

ناصر

نادي

غ

 

27

خانم

زهرا

منتخبي

8.75

28

آقاي

حامد

ناظم‌پور

ح

 

28

خانم

ندا

منتظررحمتي

غ

29

آقاي

حسين

نشاسته‌گير

ح

 

29

خانم

مريم

مهاجراني

11

30

آقاي

تقي

نصيري

غ

 

30

خانم

مريم

هادي‌زاده

4.75

31

آقاي

وحيد

نورايي

4

 

 

 

 

 

 

32

آقاي

علي

يگانه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي آقايان گروه2

7.42

 

 

ميانگين نمره‌ي خانم‌ها گروه 2

7.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي گروه دو

7.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي گروه يك و دو

8.63

+ نوشته شده در  شنبه ۲ بهمن۱۳۸۹ساعت 6:3  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره‌شان اعتراض دارند تا تاريخ 05/11/89 مهلت دارند در قسمت

 نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه باشماره‌ي دانشجويي خود وارد يا از طريق

پيامك به شماره  09355999447 ارسال كنند. نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات

و اضافه شدن كار كلاسي (2 نمره) و پروژه، 7 بهمن ماه در سايت دانشگاه وارد مي‌گردد.

نمرات ميانترم و پايانترم حسابداري صنعتي1 از مبناي ۱۸

آقايان

5

13

18

 

خانم‌ها

5

13

18

رديف

نام و نام‌خانوادگي

ميانترم

پايانترم

كل

 

رديف

نام و نام‌خانوادگي

ميانترم

پايانترم

كل

1

آقاي

اميد

اكبرزاده

 

 

غ

 

1

خانم

مينا

جندقي

1.5

6

7.5

2

آقاي

مهران

اسلام‌پناه

5

9

14

 

2

خانم

هانيه

حميدي

0.6

4.75

5.35

3

آقاي

محمدجواد

اسماعيلي

2.5

3

5.5

 

3

خانم

سپيده

صدقگو

 

 

غ

4

آقاي

سعيد

آقابابايي

 

 

غ

 

4

خانم

راضيه

علي‌خاني

5

13

18

5

آقاي

امين

اميني

3.6

4.5

8.1

 

5

خانم

فهيمه

عمراني‌نژاد

2

7

9

6

آقاي

حسين

انفرادي

 

 

غ

 

6

خانم

ملينا

فاتحي

2.1

1.75

3.85

7

آقاي

حامد

ترسلي

 

 

غ

 

7

خانم

فريده

فلاحيان

4.5

12.25

16.75

8

آقاي

مسعود

چاوشي

 

 

غ

 

8

خانم

آمنه

كاشاني

 

 

غ

9

آقاي

مهدي

حقيقي

 

 

غ

 

9

خانم

فاطمه

كاظميان

3

3.5

6.5

10

آقاي

ابوالفضل

حمصي

4.9

10.5

15.4

 

 

 

 

 

 

 

 

11

آقاي

حامد

دانشمند

4.5

6.25

10.75

 

 

 

 

 

 

 

 

12

آقاي

سعيد

راوشي

4.5

7.75

12.25

 

 

 

 

 

 

 

 

13

آقاي

رضا

رويايي

 

 

غ

 

 

 

 

 

 

 

 

14

آقاي

علي

ريحاني

1

3.5

4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

15

آقاي

سهيل

زماني

4.5

4.25

8.75

 

 

 

 

 

 

 

 

16

آقاي

ميلاد

زين‌الديني

3

7.5

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

17

آقاي

عليرضا

سردار

 

 

غ

 

 

 

 

 

 

 

 

18

آقاي

محمدرضا

سيرم

3.75

4.75

8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

19

آقاي

پيمان

شفافي

4.5

7.5

12

 

 

 

 

 

 

 

 

20

آقاي

محمد

طيبه

2.25

4.75

7

 

 

 

 

 

 

 

 

21

آقاي

هادي

عبدلي

3

10.75

13.75

 

 

 

 

 

 

 

 

22

آقاي

هادي

فتحي‌مقدم

0.4

0.25

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

23

آقاي

مهدي

قرباني

 

 

غ

 

 

 

 

 

 

 

 

24

آقاي

محمدجواد

قيومي

3.5

3.5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

25

آقاي

محسن

لطفي

4

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

26

آقاي

حامد

محمدي

1.6

2.25

3.85

 

 

 

 

 

 

 

 

27

آقاي

رضا

محمدي

4.5

4.75

9.25

 

 

 

 

 

 

 

 

28

آقاي

محمدرضا

مسعودپور

 

 

غ

 

 

 

 

 

 

 

 

29

آقاي

حسين

نوروزي‌پور

4.6

12.25

16.85

 

 

 

 

 

 

 

 

30

آقاي

كورش

هاشمي

2.75

0.5

3.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي آقايان

3.42

5.58

8.99

 

 

ميانگين نمره‌ي خانم‌ها

2.67

6.89

9.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي كلاس

3.22

5.92

9.14

 

+ نوشته شده در  شنبه ۲ بهمن۱۳۸۹ساعت 6:2  توسط باصری | 

پيامك به شماره  09355999447 ارسال كنند. نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات

و اضافه شدن نمره بخش عملي (14 نمره)، 7 بهمن ماه در سايت دانشگاه وارد مي‌گردد.

نمرات بخش عملي تا روز دوشنبه در همين وبسايت به تفكيك اعلام خواهد شد.

نمرات پايانترم (تئوري) كارگاه حسابداري از مبناي 6

گروه يك

آقايان

 

خانم‌ها

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

 

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

1

آقاي

محمدمحسن

اخوان

4

 

1

خانم

راضيه

جهان‌آرايي

3.75

2

آقاي

محمد

رحمانيان

2.25

 

2

خانم

معصومه

حسني‌مقدم

3

3

آقاي

سعيد

رزاق

3.25

 

3

خانم

سيما

خيريه

3.5

4

آقاي

وحيد

رمضانيان

3

 

4

خانم

فاطمه

ذوقي

2.5

5

آقاي

حجت

سياح

1

 

5

خانم

فاطمه

سامان

4.5

6

آقاي

علي

شفيعي

5

 

6

خانم

عاطفه

سپهري

3

7

آقاي

علي

صالحي

3

 

7

خانم

الهه

شاطريان

1.75

8

آقاي

ذوالفقار

عباسي

2.5

 

8

خانم

كيميا

شفيعي

2.75

9

آقاي

وحيد

عظيمي‌پور

1.5

 

9

خانم

فيروزه

صمديان

3.5

10

آقاي

ابراهيم

فولادي

3.75

 

10

خانم

فاطمه

فاطمي‌نسب

3

11

آقاي

محمدهادي

گودرزي

4.25

 

11

خانم

هدا

گردشي

4

12

آقاي

محمد

موسوي

1.5

 

12

خانم

منا

مصلح

5.75

13

آقاي

محمدمهدي

هنرمند

غ

 

13

خانم

مريم

معصومي

1.5

 

 

 

 

 

 

14

خانم

معصومه

ميرزايي

3.25

 

 

 

 

 

 

15

خانم

منيره

نادعلي‌زاده

3.75

 

 

 

 

 

 

16

خانم

فرزانه

ناصري

2

 

 

 

 

 

 

17

خانم

عاطفه

نجفي

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي آقايان گروه 1

2.92

 

 

ميانگين نمره‌ي خانم‌ها گروه 1

3.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي گروه يك

3.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه دو

آقايان

 

خانم‌ها

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

 

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

1

آقاي

امير

افاضل

1

 

1

خانم

منا

ارفع‌تبار

1.5

2

آقاي

مهدي

انصاري

4

 

2

خانم

مريم

اعرابي

4

3

آقاي

نويد

حمزه‌علي

2

 

3

خانم

آمنه

بوستاني

0.25

4

آقاي

ناصر

ذاكري

3

 

4

خانم

نجمه

بيشه

1.25

5

آقاي

علي

رضاحاجي

3

 

5

خانم

نفيسه

پيراينده

1.25

6

آقاي

محمد

شكرريز

5.75

 

6

خانم

ليلا

تقوايي

2.5

7

آقاي

محمد

قائمي‌مفرد

1.75

 

7

خانم

مريم

حكيم‌زاده

1.5

8

آقاي

عباس

قطبي

2.25

 

8

خانم

مونا

خداميان

2.5

9

آقاي

عليرضا

كريمي

3

 

9

خانم

حوريه

دادايي

0.5

10

آقاي

اميرحسين

محققي

3.75

 

10

خانم

اسماء

دورستكار

3.75

11

آقاي

محمدرضا

ناظم‌پور

غ

 

11

خانم

فاطمه

سبزيكاريان

2.5

 

 

 

 

 

 

12

خانم

نسيم

سرافرازي

1.75

 

 

 

 

 

 

13

خانم

فاطمه

شفيعي‌زاد

2.5

 

 

 

 

 

 

14

خانم

نسترن

صالح‌بيگي

2.25

 

 

 

 

 

 

15

خانم

زهرا

علافيان

4

 

 

 

 

 

 

16

خانم

لادن

مازندراني

4.25

 

 

 

 

 

 

17

خانم

سميه

محمدزاده

2

 

 

 

 

 

 

18

خانم

مليحه

مصطفايي

3.75

 

 

 

 

 

 

19

خانم

منصوره

يحيايي

2.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي آقايان گروه2

2.95

 

 

ميانگين نمره‌ي خانم‌ها گروه 2

2.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي گروه دو

2.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي گروه يك و دو

2.81

+ نوشته شده در  شنبه ۲ بهمن۱۳۸۹ساعت 6:1  توسط باصری |